Avís legal

ÉS IMPORTANT QUE LLEGEIXI ATENTAMENT EL DISPOSAT A CONTINUACIÓ, SI TÉ DUBTES SOBRE ALGUN ASPECTE EN CONCRET, LI CONVITEM A POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES A TRAVÉS DE LES VIES QUE A CONTINUACIÓ POSEM AL SEU DISPOSI. AQUEST DOCUMENT ES CONSTITUEIX COM L’AVÍS LEGAL I ELS TERMES D’ÚS QUE REGULEN L’ACCÉS, NAVEGACIÓ I ÚS DEL WEB PROXIMA ECOMMERCE UBICADA A LA URL WWW.PROXIMAECOMMERCE.COM

L’accés, navegació i ús d’aquest Lloc Web implica, per part seva, l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes i apartats d’aquest Avís Legal, tenint per tant la mateixa validesa que qualsevol contracte signat per escrit.
El compliment del que s’ha exposat serà exigible per a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no esteu d’acord amb el que s’exposa aquí, preguem que no accediu, navegueu o feu ús del Lloc Web.

IDENTITAT I TITULARITAT DE LA WEB

En compliment del que disposa la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el titular d’aquesta web és HNOS SESÉ ASENSIO, SL (GRUP SESÉ), societat mercantil inscrita al Registre Mercantil de Terol, al Llibre 148 de Societats, Foli 199, Full TE 1754, proveïda de CIF núm.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu fer-ho a través dels següents canals:

Formulari de contacte

Telèfon: +34 976 455 800

Correu electrònic: protección.datos@gruposese.com

Correu postal: Calle Virgen del Buen Acuerdo, 5, 50014 Zaragoza.

COMPLIANCE

GRUP SESÉ està format per un ampli grup d’empreses que aspira a ser el grup nacional de referència al sector transport, logística, assemblatges i serveis industrials.

El Consell d’Administració de GRUPO SESÉ, fidel al compromís amb la societat i el compliment més estricte de la legalitat, ha aprovat un Model de Compliance amb l’objectiu de generar una autèntica cultura de compliment que uneixi els principis i la forma de treballar de totes les empreses que formen part del Grup.

En cas de detectar qualsevol irregularitat o considereu que s’està vulnerant el nostre model de compliment i voleu realitzar una denúncia al nostre Comitè de Compliment, si us plau utilitzeu el nostre Canal Ètic.

Podeu obtenir més informació sobre el compromís de compliment de GRUP SESÉ aquí

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Qui és el titular dels continguts d’aquest Lloc Web?

Aquest lloc web www.gruposese.com, i la informació o elements continguts en aquesta (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, codi font de GRUPO SESÉ, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial i són propietat en exclusiva de GRUPO SESÉ o de tercers que n’han autoritzat l’ús dins del web i estan protegits per la legislació i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i, si escau, industrial.

La marca “Transports Sesé” és propietat de GRUP SESÉ i està degudament registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Alhora, la web pot incloure marques, denominacions i logotips de tercers col·laboradors, sense que això impliqui reconeixement d’associació de cap mena.

Quins límits i autoritzacions té l’ús dels continguts del web de PROXIMA ECOMMERCE?

En cap cas s’ha d’entendre que l’ús d’aquest lloc web concedeix a l’Usuari autorització o cap llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, per a la qual cosa caldrà el consentiment previ, exprés i per escrit per part de GRUPO SESÉ, o dels legítims titulars d’aquests drets.
En aquest sentit, l’Usuari no està autoritzat a modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, o de qualsevol manera utilitzar de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts o realitzar qualsevol acte amb finalitats comercials sobre els continguts de la esmentada web sense la prèvia autorització expressa i per escrit de GRUPO SESÉ o dels titulars corresponents.

Qualsevol infracció de l’anterior donarà lloc a l’exercici de totes les accions civils o penals que corresponguen, ia la reclamació pels danys i perjudicis originats.

RESPONSABILITATS

GRUPO SESÉ respondrà única i exclusivament davant de l’Usuari dels serveis que presti per si mateix a través d’aquesta web i dels continguts directament originats i identificats per GRUPO SESÉ sota els seus signes distintius.

GRUPO SESÉ no garantiza el funcionamiento continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de la información contenida en este sitio web, que puede verse impedida, dificultada o interrumpida por factores ajenos a nuestro control; ni que el contenido de ésta se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o inexactitudes.

GRUPO SESÉ realiza todos los esfuerzos posibles de cara a que la información suministrada en este sitio web, sea lo más clara posible y que se encuentre actualizada. Por eso, ante posibles errores, interrupciones o falta de actualización, nos comprometemos a subsanarlos tan pronto nos sea posible.

GRUPO SESÉ está habilitado para realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en este sitio web, o en su configuración o presentación.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Aquesta web podrà contenir enllaços a altres llocs web o citar el número comercial de tercers que prèviament hagin autoritzat a GRUPO SESÉ. Aquests llocs web de titularitat de tercers en són responsabilitat (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”).
Així mateix, en aquesta web podreu trobar enllaços a altres productes o llocs web de GRUPO SESÉ. Aquests llocs, es regiran pels textos legals publicats en aquests.
Si decidiu visitar qualsevol dels llocs enllaçats, vostè reconeix i accepta que ho fa sota el seu propi criteri i responsabilitat, sent a més conscient que li seran d’aplicació les Condicions d’Ús del lloc enllaçat.
En aquest sentit, la responsabilitat civil, penal o administrativa de GRUPO SESÉ, sobre el contingut dels llocs enllaçats estarà limitada pel que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic .
La mera inclusió per part nostra d’aquests enllaços d’hipertext no implica sota cap concepte, validació, aprovació o conformitat per part de GRUPO SESÉ respecte al contingut dels corresponents llocs web a què redirigeix.

PRIVACITAT, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

A través d’aquest lloc web es recopilen i tracten dades de caràcter personal tant dels nostres usuaris com de persones que contacten amb nosaltres amb motiu dels serveis i activitats de GRUPO SESÉ. El tractament d’aquestes dades es realitzarà conforme al que indica la nostra Política de Privadesa, així com conforme a la Política de Cookies pel que fa a la navegació per la web.

RESERVA DEL DRET A MODIFICAR LES CONDICIONS D’ÚS

GRUPO SESÉ podrà modificar les presents Condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i els continguts que s’ofereixen, reservant-se el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de forma unilateral algunes de les presents Condicions d’Ús, si així ho considerés necessari, bé per causes legals, per causes tècniques, o degut a canvis en la naturalesa o disposició d’aquesta web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’Usuari aquestes modificacions, entenent-se com a suficient per començar a ser aplicables la seva publicació a la pròpia web.

Igualment, GRUPO SESÉ podrà imposar límits a determinades facilitats i serveis o restringir-ne l’accés mitjançant registre a determinades parts oa tota la web, sense necessitat de notificar-ho prèviament, i sense incórrer en cap responsabilitat.
Tota modificació tindrà efecte respecte als Usuaris que usin aquesta web amb posterioritat a aquesta modificació. La continuació en lús daquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi es considerarà com a acceptació daquestes. És per això que al final d’aquestes Condicions d’Ús es publicarà sempre la darrera data de la seva actualització, per la qual cosa els canvis introduïts seran efectius a partir de la data esmentada.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’Usuari accepta que tot allò que preveu aquest Avís Legal serà regit per la legislació Espanyola vigent. Qualsevol procediment, disputa o reclamació sobre l’ús o activitat d’aquest lloc web estarà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals de Saragossa, llevat dels casos en què no estigui permès d’acord amb la normativa sobre consumidors i usuaris.